ثبت نام دوره ها آموزشی
سی دومین دوره تئوری درجه سه
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/07/06
کارگاه آشنایی با تجهیزات فیتنس
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
کارگاه تخصصی شکم پهلو و cx
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
سمینار برنامه نویسی پیشرفته در فیتنس
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
سمینار طراحی تمرینات عضله سرینی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
کارگاه تخصصی آشنایی با توپ کش وزنه آزاد
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
کارگاه تخصصی حرکات اصلاحی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/24
دوره بین المللی آنتی دوپینگ
هزینه این دوره: ۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/19
دوره بین المللی فیتنس چلنج و مشاوره ورزشی
هزینه این دوره: ۲۵۰ یورو
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/13
کارگاه کار با تجهیرات فیتنس فانکشنال
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/13
دوره مربیگری فیتنس درجه ۳ابان ۱۴۰۲
هزینه این دوره: ۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/06
دوره مربیگری بدنسازی درجه ۳ آبان ۱۴۰۲
هزینه این دوره: ۷۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/06
کارگاه کار با دستگاه بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/03
طراحی و تمرینات فانکشنال در بدنسازی و فیتنس
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/03
دوره مربیگری بین المللی بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/02
سومین دوره تئوری درجه ۲
هزینه این دوره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/25
دوره کارورزی مربیان درجه ۳
هزینه این دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/24
کارگاه آموزشی خصوصی تغذیه
هزینه این دوره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/22
سی امین دوره تئوری درجه ۳ شهریور ماه
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/06/04
سمینار طراحی رژیم های غذایی و مکمل
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/18
طراحی برنامه تمرینی در بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/18
دوره مربیگری بدنسازی درجه3 انزلی
هزینه این دوره: ۸۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده جزئیات دوره
تاریخ شروع ثبت نام
1402/05/08
بیست نهمین دوره تئوری مربیگری درجه ۳
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/04/25
دوره بین المللی تغذیه و تغذیه پیشرفته
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/04/03
دوره بین الملل بدنسازی اردبیل 1402
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/29
بیست هشتمین دوره تئوری مربیگری درجه سه
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/14
سمینار برنامه نویسی در بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/09
کارگاه کار بادستگاه
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/09
سمینار آناتومی کاربردی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/09
دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی
هزینه این دوره: ۷۲۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/09
دوره مربیگری درجه 3 فیتنس
هزینه این دوره: ۷۲۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/03/09
بیست هفتمین دوره تئوری درجه 3 مربیگری
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/02/09
دوره بین المللی بدنسازی کیش
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/01/30
سمینار کارگاه کار با دستگاه و حرکات بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۹۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/01/24
سمینار آشنایی با مکمل ها در بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/01/24
سمینار اصول و مبانی مربیگری
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1402/01/24
بیست ششین دوره تئوری درجه3 فروردین
هزینه این دوره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/12/27
دوره مربیگری درجه3 بدنسازی اردیبهشت1402
هزینه این دوره: ۷۲۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/12/20
بیست پنجمین دوره تئوری درجه 3
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/12/06
دوره مربیگری بین المللی بدنسازی رامسر
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/10/21
بیست چهارمین دوره تئوری درجه ۳
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/10/18
کارگاه آموزش حرکات بدنسازی
هزینه این دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/09/22
دوره تئوری عمومی درجه ۳ آذر ماه
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/09/07
اولین دوره مربیگری بین المللی فیتنس چلنج
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/09/06
کارگاه خصوصی برنامه نویسی تغذیه
هزینه این دوره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/09/06
کارگاه کار با دستگاه بدنسازی
هزینه این دوره: ۲۶۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/17
سمینارطراحی تمرینات انعطافی و هوازی
هزینه این دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/17
سمینار آسیب شناسی ویژه اندام تحتانی
هزینه این دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/16
کارگاه کار با دستگاه و ابزار فیتنس
هزینه این دوره: ۲۶۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/15
سمینار برنامه نویسی فیتنس
هزینه این دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/13
سمینار تغذیه و مکمل در فیتنس
هزینه این دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/13
دوره مربیگری درجه ۳ فیتنس
هزینه این دوره: ۵۰۱,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/09
دوره مربیگری درجه ۳ بدنسازی
هزینه این دوره: ۵۰۱,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/09
کارگاه تخصصی برنامه نویسی بدنسازی
هزینه این دوره: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/08/06
بیست و دومین دوره تئوری مربیگری درجه ۳
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/07/15
سومین دوره تئوری مربیگری درجه ۲
هزینه این دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/07/15
دومین دوره تئوری مربیگری درجه ۲
هزینه این دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/21
بیست و یکمین دوره تئوری درجه3
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/18
طراحی برنامه تغذیه ای با رویکرد وزن
هزینه این دوره: ۱۹۵,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/20
دوره ماساژ
هزینه این دوره: ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/31
دوره مربیگری بین المللی بدنسازی
هزینه این دوره: ۳۵۱ یورو


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/01
کارگاه دانش افزایی اناتومی و برنامه نویسی
هزینه این دوره: ۳۷۸,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/04/14
بیستمین دوره تئوری مربیگری درجه۳
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/03/28
مجموعه وبینار های مدیریت ورزشی
هزینه این دوره: ۲۱۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/05/02
دوره تئوری عمومی درجه 2
هزینه این دوره: ۳۵۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/03/21
نوزدهمین دوره تئوری/خردادماه
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/02/13
هلال احمر
هزینه این دوره: ۲۵۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/01/28
دوره تئوری مربیگری درجه 3
هزینه این دوره: ۳۰۰,۰۰۰ تومان


برگزار شد...

مهلت ثبت نام به پایان رسیده
تاریخ شروع ثبت نام
1401/01/01