دوره مربیگری بین المللی بدنسازی
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/02
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/21
تاریخ شروع دوره: 1402/07/19
تاریخ پایان دوره: 1402/07/21
هزینه این دوره: 351 یورو
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: یورو

دوره مربیگری بین المللی بدنسازی  شهریور ۱۴۰۲ 

تاریخ دوره تقریبی است

 

شرکت کنندگان می توانند در سه قسط هزینه خود را تسویه کنند.