طراحی و تمرینات فانکشنال در بدنسازی و فیتنس
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/03
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/14
تاریخ شروع دوره: 1402/07/14
تاریخ پایان دوره: 1402/07/14
هزینه این دوره: 390,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

 برگرازی به صورت حضوری و آنلاین ترجیحا حضوری شرکت کنید