دوره مربیگری بدنسازی درجه ۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/06
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/12
تاریخ شروع دوره: 1402/08/07
تاریخ پایان دوره: 1402/08/12
هزینه این دوره: 720,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ثبت نام دوره دو مرحله ای هواهد بود یک مرحله در سایت مربی ایران ویک مرحله درسایت فدراسیون بدنسازی قسمت دانشگاه ها با کدهای 71863-71864