دوره بین المللی آنتی دوپینگ
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/19
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/07/06
تاریخ شروع دوره: 1402/07/07
تاریخ پایان دوره: 1402/07/07
هزینه این دوره: 5,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

ظرفیت دوره تکمیل شده است 

 

روز به شرکت کنندگان اهدا میشود 

برای اولین بار درایران زیر نظر فدراسیون جهانی 

در تهران 

توجه داشته باشید به دلیل ثبت دوره در پنل کاربری فقط 5هزار تومن برای ثبت نام دریافت میگرد

لوکیشن محل برگزاری کلاس ☝️

جمعه ۷ مهر

۸ صبح الی 

آدرس دقیق:

تهران/خیابان خاوران/بلوارشاهد/پردیس تئاتر تهران

(داخل نقشه پردیس تئاتر تهران را نیز بزنید میاره)