کارگاه تخصصی حرکات اصلاحی
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/13
تاریخ شروع دوره: 1402/08/13
تاریخ پایان دوره: 1402/08/13
هزینه این دوره: 300,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ کلاس حدودی بوده و تاریخ دقیق درکانال تلگزامی دوره اعلام میشود

https://t.me/drje3aban

حضوری و آنلاین