کارگاه تخصصی آشنایی با توپ کش وزنه آزاد
تاریخ شروع ثبت نام: 1402/06/24
تاریخ پایان ثبت نام: 1402/08/21
تاریخ شروع دوره: 1402/08/14
تاریخ پایان دوره: 1402/08/14
هزینه این دوره: 390,000 تومان
هزینه ارسال مدرک: 39,000 تومان
مبلغ قابل پرداخت: تومان

تاریخ برگزاری حدودی هست و تاریخ دقیق ر کانال اعلام میشود 

https://t.me/drje3aban

برگزاری به صورت حضوری وآنلاین