آزمون تئوری درجه 3 بیست و یکمین دوره

کانال تلگرام مرسولات پستی

@codrahgiripost

 

 

ایمنی در ورزش:

https://panel.porsall.com/Azmoon/e35e90

آمادگی جسمانی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/4ddec6

نقش مربی 

https://panel.porsall.com/Azmoon/4e2119

تغذیه ورزشی

https://panel.porsall.com/Azmoon/d3303da

اصول و مبانی تربیت بدنی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/da6ddb5

احیا پایه و کمک های اولیه :

https://panel.porsall.com/Azmoon/7e902b8

رشد و تکامل حرکتی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/13941a6

تجزیه و تحلیل مهارتها:

https://panel.porsall.com/Azmoon/3e56a0c

استعداد یابی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/99b9cec

اخلاق در ورزش 

https://panel.porsall.com/Azmoon/d1c4c75

طراحی تمرین :

https://panel.porsall.com/Azmoon/5de16f4

روانشناسی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/8f5a868

آناتومی و فیزیلوژی :

https://panel.porsall.com/Azmoon/4909d8f